Waarom een hondenschool?
 
Na het aanschaffen van een hond en vooraleer wij ons aan de opvang en de opvoeding van een hond gaan wagen, moeten wij enkele basisgegevens duidelijk voor ogen houden.
Een hond is van nature een sociaal dier, hetgeen wil zeggen dat hij zich het best voelt in een groep. In deze groep wil hij duidelijk zijn plaats kennen. Hij wil graag het gezag erkennen, in zoverre deze zich ook duidelijk als een leider gedraagt.
Hieruit volgt dat wij in ons optreden tegenover de hond steeds correct en rechtvaardig zullen blijven. Het is dan ook één van de grote doelstellingen van HADOG het vertrouwen tussen hond en geleider op alle mogelijke manieren op te bouwen en te verstevigen. Onze instructeurs zijn stuk voor stuk mensen die kunnen putten uit een rijke persoonlijke ervaring met honden.
Zij stellen zich vrijwillig (en zonder enige vergoeding) ter uwer beschikking. Zij zijn bereid u met raad en daad bij te staan om u te leren hoe u van uw hond op de beste manier een aangepaste huisgenoot kunt maken.
Maak van hun ervaring gebruik, luister naar de eerlijke raad die zij u willen geven en wij zijn ervan overtuigd dat we samen met u, voor de meeste problemen die zich kunnen voordoen een oplossing zullen vinden.
 
De opleiding is niet wedstrijd gericht, doch we willen komen tot een sociaal aanvaardbaar gedrag van de hond: "Geleiders leren omgaan met honden.”
 
klik hier voor het welkomboekje van Hadog. Hierin vindt u alle belangrijke informatie terug.